Informatie avond

Belangstellenden zijn van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 12 november 2019 om 20:00 bij:

HSF De Morraruters
Tjalke v/d walstraat 29
8723 CB Koudum
Telefoon: 0514 - 522438

Op deze avond zal een powerpoint presentatie worden gehouden en uitleg worden gegeven over het systeem.
Aansluitend zal een "live" sessie worden getoond in een simulatie omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Belangstellenden voor deze avond kunnen zich per email aanmelden, voor 8 november 2019 via

Indien de afstand een probleem is, kan op aanvraag worden deelgenomen via een Skype sessie.

welkom

Hulpteugel Vrijwilligersrooster.

Het hulpteugel vrijwilligerssyteem is het hulpmiddel bij uitstek om uw vrijwilligers eenvoudig en snel in te delen voor de activiteiten van uw vereniging.

Het systeem is ontwikkeld i.s.m. HSF De Morraruters , daar is het nu enkele jaren in gebruik. Het systeem is globaal van opzet en kan in principe voor ieder soort vereniging worden gebruikt.

(klik op de afbeelding voor grotere weergave) collage-2017-11-17.png

Het systeem werkt via een website. De website bestaat uit 2 gedeelten: een deel voor de vrijwilligers (leden) en een deel voor de beheerders. Er kunnen meerdere beheerders toegewezen worden. De beheerders kunnen verschillende delen toegewezen krijgen waar zij kunnen wijzigen.

De leden kunnen door in te loggen op deze website kijken wanneer ze ingedeeld zijn.

Ze kunnen aangeven welke taken zij uit willen voeren op de activiteiten (wedstrijden). Ze kunnen ook opgeven wanneer zij verhinderd zijn en dus niet beschikbaar zijn. Voor het geval men ingedeeld is, maar onverhoopt verhinderd is, is voorzien van een ruilsysteem. Indien vrijgegeven door de beheerder, kan een lid zich zelf indelen voor openstaande taken.

De leden worden dmv e-mail notificatie op de hoogte gehouden over nieuwe of gewijzigde indelingen. Er volgt een (e-mail) reminder enige tijd voordat het lid is ingedeeld.

(klik op de afbeelding voor grotere weergave) collage-2017-11-20.png

De beheerders loggen op dezelfde website in en kunnen de roosters aanpassen. Ze kunnen de roosters maken en de leden indelen. Ze krijgen een e-mail notificatie als ingeplande leden niet reageren op de notificatie e-mails.

Voor het snel maken van roosters kan gebruik worden gemaakt van templates. Dit voorkomt ook dat taken worden vergeten op te nemen in de roosters.

De gemaakte roosters kunnen worden geŽxporteerd naar Excel formaat, bijvoorbeeld voor verdere verwerking of voor het afdrukken van de roosters.

De verdeling van het vrijwilligerswerk geschiedt d.m.v. een puntensysteem. Iedere lid dient per periode (per jaar, instelbaar) een bepaald aantal punten te behalen. Er kunnen punten worden behaald door het uitvoeren van een vrijwilligerstaak. De beheerders kunnen eventueel bonus- of strafpunten toekennen

Voor meer informatie kijkt u hier of neem contact op via het contact-formulier op deze website.

Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op onze Facebook Pagina.

Nieuws

Eigen Licentie voor Hulpteugel

Hulpteugel beschikt nu over een eigen licentie voor gebruik van de software.

Dit ontslaat ons van een aantal verplichtingen, welke de AGPL aan de licentie gesteld heeft.

 

Onder andere is nu de copyright melding onderaan de website verdwenen.