Posted 19 dec 2017 in Alle Informatie Hulpteugel and 0 comment

Tarieven

Voor de implementatie van het systeem willen we voorstellen dit op basis van service uit te gaan voeren. Het voordeel hiervoor is dat de implementatie eenvoudiger is en minder rompslomp heeft voor de deelnemers.

 

Het voorstel voor de tarieven is als volgt:

  • Abonnementskosten per maand €xxx met een minimum looptijd van 1 jaar.
  • Voor het eerste jaar geldt: eerste 3 maanden gratis. Deze periode wordt aangemerkt als proefperiode. Binnen deze proefperiode kan de service kosteloos worden beëindigd. Er hoeven dan ook geen setup kosten te worden betaald. De betalingsverplichting start 3 maanden na de dag van oplevering van service.
  • Als opleverdatum wordt de datum gehanteerd waarop de ledenlijst geïmporteerd is.
  • Bij beëindiging binnen 6 maanden na oplevering zijn de setup kosten van €xxx verschuldigd.
  • Bij beëindiging na 6 maanden na oplevering zijn de opleveringskosten + 9 maanden abonnement verschuldigd, totaal €xxx
  • Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan, en worden telkens op 1 januari daaropvolgend stilzwijgend verlengd. Abonnementen dienen ten minste 3 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk te worden beëindigd.
  • Eenmalige setupkosten €xxx Onder de setupkosten vallen het gereedmaken (opleveren) van de service, het importeren van een aangeleverd ledenbestand, in digitale, bewerkbare vorm (voorkeur Excel, of "platte tekst") en het begeleiden van de beheerders bij het “uitrollen” van het systeem.
  • Facturatie vindt plaats in de eerstvolgend maand December.

 

Uitgave 14-06-2018

Druk zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

© Hulpteugel Vrijwilligerssysteem